PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
Loc. Bunila nr. 7, Judet HD, Telefon: 0254.735.401, Fax: 0254.735.401, E-mail: primaria_bunila@yahoo.com

Ce sunt informatiile de interes public

CE SUNT INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003
 
Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei.
 
Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori dse pune in pericol viata , integritatea corporala, sanatatea unei personae, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile juridice, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;
 
Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.
 
Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative, care se pot descarca de aici:
 
• Model de cerere de informatii de interes public (doc)
 
• Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere) (doc) 
 
• Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere) (doc)
 
Informatiile de interes public pot fi solicitate si comunicate si in format electronic, la adresa de mai jos:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:
 
a) 10 zile (calendaristice) pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata in acest termen;
b) 10 zile (calendaristice) pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
c) 30 de zile (calendaristice) pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);
d) 5 zile (calendaristice) pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului;
- Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul și nici ziua când aceasta se împlinește. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.
 
• In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat , aceasta se poate adresa cu reclamatie administrative conducatorului institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
• Persoana ce se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor institutiei publice pentru aplicarea prevederilor legii.
• In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se considera lezat intermen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative, mentionindu-se si sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat.
• Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizind nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 la nivelul fiecarei institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
 

CUM SOLICITĂM INFORMATII DE INTERES PUBLIC

 
Informatiile de interes public se solicita prin completarea unei cereri care se adreseaza Primarului comunei.
• Model de cerere de informatii de interes public (doc) 
Daca dupa maxim 30 de zile, solicitantul primeste raspuns negativ la cererea de informatii de interes public va adresa Primarului o reclamatie administrativa.
• Model de reclamatie administrativa 1   (raspuns negativ la cerere) (doc)
Daca dupa prima reclamatie administrativa, solicitantul nu primeste raspunsul in termen legal, solicitantul adreseaza Primarului a doua reclamatie administrativa
• Model de reclamatie administrativa 2   (nu s-a raspuns in termen legal la cerere) (doc)
Activitatea de asigurare a liberului acces la informatiile de interes public este monitorizata de Comisia de analiza a încalcarii dreptului de acces la informatii de interes public.
Cererile se pot preda personal la sediul Primariei, ori se expediaza prin posta sau prin posta electronica.
Liberul acces la informatiile de interes public este reglementat conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003

Guvernare transparenta

1550134040 poca banner mai 250 116

Vizitatori

196734
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
Total
254
340
254
194591
4285
8285
196734

Your IP: 3.226.72.194
2024-07-15 23:46